Regulamin

Regulamin


  1. Dzieci mogą zwiedzać labirynt wyłącznie pod opieką dorosłych
  2. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na teren labiryntu
  3. Osoby z uszkodzonym błędnikiem zwiedzają labirynt na własną odpowiedzialność.
  4. Zabrania się wieszania się na eksponatach
  5. Osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie mog zwiedzać labiryntu.
  6. Zabrania się palenia na terenie labiryntu.
  7. Osoba dorosła 15,- Bilet ulgowy 10,-
  8. Każdy uczestnik wchodzi na wlasną odpowiedzialność.